Amit Shah offers prayers at Bharat Sevashram Sangha at Rash Behari Avenue | See Pics

West Bengal: Union Home Minister Amit Shah offered prayers at Bharat Sevashram Sangha at Rash Behari Avenue