Makar Sankranti 2022: Deserted view of Har Ki Pauri Ghat; See Pics

Har Ki Pauri Ghat gates closed for Makar Sankranti bath in view of rising Omicron driven Coronavirus cases, in Haridwar on Friday.

  • Haridwar, Jan 14 (ANI): A deserted view of Har Ki Pauri Ghat as the bath is prohibited on Makar Sankranti in view of rising coronavirus cases, in Haridwar on Friday. (ANI Photo)

  • Haridwar, Jan 14 (ANI): A deserted view of Har Ki Pauri Ghat as the bath is prohibited on Makar Sankranti in view of rising coronavirus cases, in Haridwar on Friday. (ANI Photo)

  • Haridwar, Jan 14 (ANI): Har Ki Pauri Ghat gates closed for Makar Sankranti bath in view of rising Omicron driven Coronavirus cases, in Haridwar on Friday. (ANI Photo)

  • Haridwar, Jan 14 (ANI): Har Ki Pauri Ghat closed for Makar Sankranti bath in view of rising Omicron driven Coronavirus cases, in Haridwar on Friday. (ANI Photo)

  • Haridwar, Jan 14 (ANI): Devotees on their way to Har Ki Pauri Ghat for Makar Sankranti bath, in Haridwar on Friday. (ANI Photo)